Bezpłatne porady na temat możliwości dofinansowania planowanego przedsięwzięcia z funduszy europejskich

W Siedlcach działa Lokalny Punkt Informacyjny, do zadań którego należy nieodpłatne świadczenie usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Sabnie Lokalny Punkt Informacyjny w Siedlcach w ramach tzw. Mobilnego Punktu w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie w dniu 08.06.2011 r. (środa) podczas dyżuru konsultanta udzieli odpowiedzi wszystkim chętnym … Czytaj dalej

Szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu

W dniach 19-21 maja 2011 r. odbył się cykl szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu „NOWY ZAWÓD – SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SABNIE”. Osoby biorące udział w projekcie zostały zapoznane z następującą tematyką: pisanie CV i listu motywacyjnego, poszukiwanie pracy przy pomocy środków przekazu – prasy i … Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Sabnie informuje, że w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sabnie oraz rozesłane do 3 potencjalnych wykonawców zapytanie o cenę 20 szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „NOWY ZAWÓD – SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SABNIE” nr POKL.09.05.00-14-524/10 w przewidzianym terminie wpłynęły dwie oferty, wszystkie zostały poddane procedurze ofert. Inne oferty nie wpłynęły. … Czytaj dalej

Spotkanie na temat środków z EFS dla organizacji pozarządowych z powiatu sokołowskiego

W dniu 12 maja 2011 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – partner projektu „Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach” przeprowadziło spotkanie informacyjne „Możliwości realizacji przez organizacje pozarządowe projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie powiatu sokołowskiego”. Reprezentanci stowarzyszenia przedstawili informacje na temat możliwości realizacji … Czytaj dalej

Zapowiedź spotkania informacyjnego na temat projektów finansowanych z EFS dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu

12 maja 2011 r. (czwartek) w godzinach 17.00-19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie (ul. Główna 73, 08-331 Sabnie) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwości realizacji przez organizacje pozarządowe projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie powiatu sokołowskiego” organizowane przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – partnera projektu „Regionalny Ośrodek … Czytaj dalej

Skip to content