Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT za jego zakup. Najbliższy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego to: 1 marca 2011 r. – 31 marca 2011 r. Odpowiedni wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy Sabnie wraz z fakturami VAT … Czytaj dalej Zwrot podatku akcyzowego

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Rada Gminy w Sabniach zatwierdziła taryfę na okres od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sabnie, obejmującą: cenę za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości 2,30 zł. netto plus podatek VAT, stawkę opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy 6 zł. netto plus podatek … Czytaj dalej Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Postępy w budowie Zbiornika Niewiadoma

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych prace na budowie zbiornika Niewiadoma trwają nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia. Prowadzone są roboty ziemne pod zaporę czołową i czaszę zbiornika, przygotowywany jest teren w którym będzie znajdowała się budowla upustowa, a także przebudowywana jest linia energetyczna. Na podstronie poświęconej Zbiornikowi Niewiadoma została umieszczona Kronika, w której można znaleźć zdjęcia wykonywane podczas … Czytaj dalej Postępy w budowie Zbiornika Niewiadoma

Nowa strona internetowa Gminy Sabnie

Prezentujemy Państwu nową stronę internetową Gminy Sabnie. Jej celem jest przekazywanie Mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym informacji na temat Gminy, pracy Samorządu i urzędu gminy. Chcemy by stała się ona platformą kontaktową i forum konsultacji społecznych. Zapewniamy, że będzie regularnie aktualizowana i będzie można znaleźć na niej informacje na temat wydarzeń w Gminie, a także komunikaty … Czytaj dalej Nowa strona internetowa Gminy Sabnie

Skip to content