Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Sabnie informuje, że w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sabnie oraz rozesłane do potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego w ramach projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie” nr POKL.09.01.02-14-060/10 w przewidzianym terminie wpłynęły trzy oferty, wszystkie zostały poddane procedurze ofert. Inne oferty nie wpłynęły. … Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

XVIII Sesja Rady Gminy w Sabniach

27 kwietnia 2012 roku (piątek) o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy w Sabniach. Zapraszamy Mieszkańców, media oraz z wszystkich zainteresowanych. Zaplanowano następujący porządek obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w … Czytaj dalej XVIII Sesja Rady Gminy w Sabniach

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Sabnie w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie” POKL.09.01.02-14-060/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług … Czytaj dalej Zapytanie ofertowe

Skip to content