Projekt „NOWY ZAWÓD – szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie”

W okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. Urząd Gminy Sabnie realizuje projekt „NOWY ZAWÓD – szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do 20 rolników oraz domowników rolników (10 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu Gminy Sabnie, którzy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyrażą chęć uczestnictwa.

W ramach projektu przewidziano bezpłatne zajęcia:

 1. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 2. szkolenie dla wszystkich uczestników w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. specjalistyczne szkolenia zawodowe:
  • kurs fryzjerstwa,
  • obsługa koparko-ładowarki,
  • obsługa kasy fiskalnej z podstawami obsługi komputera,
  • prawo jazdy kategorii C,
  • kurs operatora wózka widłowego,
  • a także inne.

Zajęcia odbędą się na terenie Gminy Sabnie.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu.

Więcej wiadomości można znaleźć na podstronie projektu.

Pomóż małemu Filipowi

Zachęcamy do przekazanie 1% podatku na pomoc dla związanego z naszą Gminą małego Filipa. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.

„Nazywam się Filip Witkowski, urodziłem się 2 sierpnia 2009 r. Razem z rodzicami mieszkam w Poznaniu. Urodziłem się chory, stwierdzono u mnie zespół Dandy – Walker´a, wodogłowie, padaczkę oraz czynną tylko jedną nerkę. Założony mam układ zastawkowy w główce.

Moja mama nie pracuje – opiekuje się mną, pracuje tylko tata.

Chociaż skończyłem już swój pierwszy roczek to na razie nie siedzę i nie chodzę, mam też problem z jedzeniem, piciem i oddychaniem.

Pomimo tego jestem wesołym chłopcem, uśmiecham się i niedawno nauczyłem się podnosić głowę – to mój mały sukces, jednakże czeka mnie jeszcze długotrwała i kosztowna rehabilitacja.

Chociaż mam trudny start, to wiem że są ludzie, którzy mogą i chcą mi pomóc – jeżeli jesteś taką osobą i chcesz mi pomóc stanąć na własne nóżki możesz to zrobić przekazując swój 1% podatku:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”

Numer KRS 0000186434

Cel szczegółowy 1%: Na leczenie Filipa Witkowskiego – 105/W

Dla mnie liczy się każda złotówka, a każda zebrana zostanie przekazana na moją rehabilitację.

Z całego serca dziękuję!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju (a więc także w Gminie Sabnie) zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).

Spis powszechny jest jednym z najważniejszych badań statystycznych. Jest to badanie pozwalające na zebranie pogłębionych, aktualnych informacji dotyczących polskiego społeczeństwa. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 to pierwszy spis powszechny od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie on przeprowadzony w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym jak w innych państwach członkowskich UE.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma

Gmina Sabnie przystępuje do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn–Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Sabnie ul. Główna 73, pokój Nr 8, 08-331 Sabnie w terminie do 31 marca 2011r. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu którego wniosek dotyczy.

Załącznik 1: Obwieszczenie Wójta Gminy Sabnie

Załącznik 2: Wzór wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik 3:

Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT za jego zakup.

Najbliższy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego to:
1 marca 2011 r. – 31 marca 2011 r.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy Sabnie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

Limit zwrotu podatku w 2011 r. wynosić będzie:
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w termie 2 – 31 maja 2011 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.