Zaproszenia na XXXI Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 25 lutego 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXXI/2013 Sesja Rady Gminy w Sabniach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Informacja Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
 6. Zapoznanie z Postanowieniem Nr 15/13 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 5 lutego 2013r.
  • podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zembrowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Sabniach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Przyjęcie protokółu Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2013r, oraz protokółu Nr XXX/2013 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 12 lutego 2013r.
 12. Zamkniecie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content