Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

Załączniki:

  1. Regulamin odbioru dziecka z kolonii przez rodziców
  2. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
  3. Upoważnienie RODO dla pełnomocników
  4. Oświadczenie RODO dla FS
  5. Instrukcja działania dla Pełnomocników

Dodaj komentarz

Skip to content