Informacja dla rolników dot. „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 Informacja dla rolników dotycząca programu:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Sabnie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Sabnie zaprasza rolników z terenu naszej gminy do składania deklaracji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin)
Osoby zainteresowane przekazaniem tego rodzaju odpadów powinny złożyć deklarację o rodzajach i  ilości posiadanych odpadów na moment jej złożenia.

Druk deklaracji znajduje się TUTAJ oraz dostępne są także w Urzędzie Gminy Sabnie, pokój nr 8.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Sabnie dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Termin składania deklaracji:  do dnia 24.03.2023 r.

Ważne!

  • W ramach programu nie będą odbierane opony rolnicze.
  • Pomoc udzielona rolnikom w ramach niniejszego programu jest zakwalifikowana jako pomoc de minimis.
  • Planowany termin odbioru odpadów III/IV kwartał 2023 r.

Dodaj komentarz

Skip to content