Informacja dotycząca dystrybucji węgla.

 

              Wójt Gminy Sabnie informuje, że  rozpoczęto dystrybucję węgla, który jest sukcesywnie dostarczany do naszej Gminy. Cena węgla zastała ustalona na kwotę 1 800,00 brutto (cena nie obejmuje kosztów transportu do mieszkańca). Wydawanie węgla będzie następowało sukcesywnie, według złożonych wcześniej zapisów w Urzędzie Gminy Sabnie.

             Pracownik Urzędu Gminy będzie kontaktował się telefonicznie z poszczególnymi mieszkańcami w celu umówienia terminu odbioru węgla ze składu, który zlokalizowany jest w miejscowości Sabnie, ul. Główna 45 – Przedsiębiorstwo Handlowe „JACEK”. Przed odbiorem mieszkaniec jest zobowiązany do odebrania i opłacenia wystawionej faktury (potwierdzenie opłaty faktury będzie wymagane przy odbiorze).

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967)

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Gminy Sabnie

pokój nr 2 ( poniedziałek-piątek 7:45-15:45)

lub pod nr tel. 25 506 56 70

 

   Wójt Gminy Sabnie

                                                                                          /-/  Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content