Informacje dotyczące dodatku elektrycznego.

 

Dodatek elektryczny, jednorazowe świadczenie pieniężne, które mogą otrzymać gospodarstwa domowe używające energii elektrycznej do jego ogrzewania.

Podstawową zasadą uprawniającą do uzyskania tego dofinansowania do ogrzewania jest wpisanie go do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Przy czym podstawowym warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Jednorazowe świadczenie w postaci dodatku do prądu dla osób ogrzewających nim swoje gospodarstwa domowe wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie – warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021 rok.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest:

  • pompa ciepła
  • podgrzewacz
  • nagrzewnica lub bojler

– zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sabniach, ul. Główna 75, 08-331 Sabnie lub  przez ePUAP.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodaj komentarz

Skip to content