Dotacje z WFOŚiGW dla OSP KSRG Nieciecz

6 października br.  przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy podpisali 2 umowy wraz z Panią Kamilą Mokrzycką – Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach programu 2021-OA-1 „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”  OSP KSRG Nieciecz otrzymała dotacje w wysokości 28.687,50 zł na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych).  Koszt całego zadania: 32.999,99 zł

W ramach programu 2021-NZ-NF1 „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” OSP KSRG Nieciecz otrzymała dotację w kwocie 19.550,00 zł  na zakup środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Dodaj komentarz

Skip to content