Obserwatoria przyrody jako obiekty sztuki współczesnej

Gmina Sabnie reprezentowana  przez Ireneusza Wyszyńskiego – Wójta Gminy Sabnie zawarła porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” reprezentowanym przez Panią Prezes Agnieszkę Wojtkowską. Współpraca pn. Obserwatoria przyrody jako obiekty sztuki współczesnej dotyczy budowy budynku rekreacji indywidualnej dla osób czynnie korzystających z turystyki wodnej, przeznaczonej do okresowego wypoczynku w ramach  Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, PROW 2014-2020. Budynek będzie posadowiony przy Zbiorniku Niewiadoma na działkach o nr geod. 526/3 i 527/3 położonych w obrębie Kupientyn.

Dokumentacja techniczna budynku rekreacji indywidualnej dla osób czynnie korzystających
z turystyki wodnej, przeznaczonego do okresowego wypoczynku została wykonana przez studentów Politechniki Białostockiej biorących udział w konkursie „COCON – eko-etno kapsuła”.

 

Dodaj komentarz

Skip to content