Podziękowanie za pomoc w akcji dystrybucji maseczek dla mieszkańców gminy Sabnie

Serdecznie dziękuję wszystkim Strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, którzy włączyli się w akcję dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Sabnie.

Zestaw maseczek trafił do każdego mieszkańca naszej Gminy a ich ilość była ustalana na podstawie deklaracji śmieciowej.

Bardzo się cieszę, że udało się to zrobić w tak krótkim czasie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu osób, które na ten czas musiały oderwać się od swoich obowiązków.

Podziękowania również kieruję do pracowników Urzędu Gminy, którzy zaangażowali się osobiście i poświęcili swój czas na pakowanie maseczek.

Dziękuję naszym Mieszkańcom za zrozumienie i współpracę, za liczne oznaki sympatii i podziękowania kierowane w trakcie akcji do naszych strażaków.

Podczas akcji zauważyliśmy pewne nieprawidłowości m.in. w oznakowaniu posesji oraz braku obowiązkowych skrzynek pocztowych, które ułatwiłyby pracę Strażaków. Zwracamy się zatem z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek z numerem posesji oraz wyposażenie w skrzynki pocztowe.

Wójt Gminy Sabnie

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content