Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, składam wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Sabnie, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy.
Jednocześnie składam najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.
Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content