Podpisanie umowy na wykonanie zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn – Niewiadoma”

W dniu 2 marca 2021 r. Wójt Gminy Sabnie, Ireneusz Piotr Wyszyński,  podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn – Niewiadoma”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Ar-Kon” Arkadiusz Konasiuk z Siedlec. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 197 415 zł brutto.

Dodaj komentarz

Skip to content