Akcja informacyjna Nr 1

 

AKCJA INFORMACYJNA NR 1

prowadzona w ramach opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia:

Obwodnica Sokołowa Podlaskiego

w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63

Lafrentz Polska Sp. z o.o.

działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

zaprasza do wzięcia udziału

w Akcji Informacyjnej nr 1 dotyczącej projektowanej

obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63

Materiały informacyjne i formularz opinii udostępnione zostaną na stronie internetowej

http://obwodnica-sokolowa-podlaskiego.lafrentz.pl/

w dniu 5 lutego 2021r.

Formularze opinii należy przesyłać do dnia 26 lutego 2021r.

w następującej formie:

wypełnienie formularza poprzez stronę internetową (forma preferowana):

http://obwodnica-sokolowa-podlaskiego.lafrentz.pl/Ankieta-wersja-www.html

lub pocztą e-mail na adres:

sokolowpodlaski@lafrentz.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Lafrentz Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań

z dopiskiem: „Akcja informacyjna 1 – Budowa Obwodnicy Sokołowa Podlaskiego”

Przesłane w ramach Akcji informacyjnej nr 1 formularze opinii, imienne, podpisane (nie dotyczy formularzy wysyłanych e-mailem i wypełnionej przez stronę internetową) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Formularz w wersji PDF – do pobrania

Dodaj komentarz

Skip to content