GMINNA INFOLINIA DOT. SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Informujemy, że w Gminie Sabnie w godzinach 8.00-15.00 czynna jest Gminna Infolinia, w której uzyskają Państwo informacje na temat Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Tel. 25 787 41 90 lub 500 178 122


KROK PO KROKU. OD REJESTRACJI DO SZCZEPIENIA

E- skierowanie do szczepienia
E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup wiekowych i zawodowych będzie generowane automatycznie i ważne 60 dni (po zmianie przepisów 90 dni). E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup wiekowych
i zawodowych będzie generowane automatycznie i ważne 60 dni (90 dni po zmianie przepisów). Dodatkowo, lekarze będą też mogli wystawić pacjentowi indywidualne e-skierowanie (np. gdy ktoś nie ma PESEL lub nie mógł się zaszczepić w okresie ważności pierwszego e-skierowania).
Rejestracja na szczepienie
Rejestracja za pośrednictwem infolinii 989.

Wskazanie wybranego punktu szczepień

Rejestracja online IKP za pośrednictwem e-rejestracji na pacjent.gov.pl

Wskazanie wybranego punktu szczepień

Rejestracja bezpośrednio
w punkcie szczepień.

Złożenie oświadczenia o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu na szczepienie.

Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę
o okazanie orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody,
to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu
do punktu szczepień bądź zorganizować transport we własnym zakresie.Dokonanie rezerwacji wizyty
Przesłanie pacjentowi SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia

(każda osoba dostanie SMS-a z potwierdzeniem rejestracji, a dzień przed wyznaczoną pierwszą i drugą wizytą otrzyma również SMS-a przypominającego. W przypadku osób, które podczas rejestracji podadzą numer telefonu stacjonarnego, nie będzie to SMS, a bezpośrednia rozmowa telefoniczna, przypominająca o terminie szczepienia.Organizacja transportu na szczepieniePacjent w trakcie procedury rejestracji za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji otrzymuje informację, że jeżeli spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie może zgłosić potrzebę organizacji dla niego transportu dzwoniąc na wskazany numer telefonu infolinii obsługiwanej przez właściwą terytorialnie JST; pod którym to numerem będzie mógł zamówić transport na szczepienie.

Kontakt pacjenta z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji o miejscu i terminie szczepienia.

Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Przekazanie przez rejestrację w podmiocie, który wykonywał będzie szczepienia listy osób wnioskujących
o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora gminnego.

 

Przekazanie listy nie rzadziej niż raz na dzieńKontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)Kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)Kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)Zmiana terminu szczepienia i terminu transportu:
na wniosek osoby szczepionej; podmiotu rejestrującego zgłoszenie na szczepienie
i zapotrzebowanie na transport; gminy
Na wniosek pacjenta: zgłoszenie do podmiotu rejestrującego + wyznaczenie nowego terminu szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)Na wniosek pacjenta: zgłoszenie do podmiotu rejestrującego + wyznaczenie nowego terminu szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)Na wniosek pacjenta: zgłoszenie w rejestracji punktu szczepień
+ przekazanie przez rejestrację koordynatorowi gminnemu informacji
o nowym terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)Na wniosek podmiotu rejestrującego:
dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna
z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego
z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)Na wniosek podmiotu rejestrującego:
dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna
z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia
+ kontakt pacjenta
z koordynatorem gminnym, przekazanie informacji
o nowym miejscu i terminie szczepienia +kontakt koordynatora gminnego
z mieszkańcem
(sms/rozmowa telefoniczna, potwierdzenie terminu i formy transportu)Na wniosek podmiotu rejestrującego:
dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia) + kontakt pracownika rejestracji
w punkcie szczepień
z koordynatorem gminnym + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie  transportu w pierwotnie planowanym terminie): gminny koordynator kontaktuje się
z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień + dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie  transportu w pierwotnie planowanym terminie): gminny koordynator kontaktuje się
z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień + dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)Na wniosek gminy
(w przypadku, kiedy nie będzie możliwe zorganizowanie  transportu w pierwotnie planowanym terminie): gminny koordynator kontaktuje się
z punktem szczepień w celu ustalenia nowego terminu szczepień + dokonanie nowej rezerwacji wizyty (przesłanie pacjentowi SMS/rozmowa telefoniczna z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia + kontakt koordynatora gminnego z mieszkańcem (SMS/rozmowa telefoniczna)

Jeśli mają Państwo trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, chcą się Państwo dowiedzieć, gdzie  zlokalizowane są punkty szczepień i jaka jest ich organizacja lub są Państwo zainteresowani zamówieniem mobilnego punktu szczepienia prosimy o kontakt.

 

Dodaj komentarz

Skip to content