Konferencja „Produkt regionalny, tradycyjny i lokalny jako źródło dodatkowego dochodu w gospodarstwie rolnym”

                KONFERENCJA                           

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce zaprasza na konferencję „Produkt regionalny, tradycyjny i lokalny jako źródło dodatkowego dochodu w gospodarstwie rolnym”, realizowanej  w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji „Produkt regionalny, tradycyjny i lokalny jako źródło dodatkowego dochodu w gospodarstwie rolnym” jest wprowadzenie innowacji w rolnictwie na obszarach wiejskich. Działanie to ma na celu integrację pomiędzy Kołami Gospodyń Wiejskich, pozostałymi mieszkańcami obszarów wiejskich (rolnikami) z powiatu sokołowskiego i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego. Poszerzenie wiedzy na temat działalności KGW. Zwiększy świadomość tej działalności oraz poprawi się współpraca pomiędzy doradcami, a członkami KGW. Rolnicy dowiedzą się jak można wytworzyć i wprowadzić na rynek produkt lokalny, tradycyjny w zgodzie z obowiązującym prawem.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładu dr inż. Stanisława Szarka  z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  na temat kosztów i dochodowości produktu regionalnego i tradycyjnego. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchają prezentacji dobrych praktyk  osoby prowadzącej na co dzień zagrodę edukacyjną oraz osoby która wpisała 10 produktów na listę produktu tradycyjnego.

Podsumowaniem konferencji będzie wykład na temat rolniczego handlu detalicznego i szansy jego rozwoju na obszarach wiejskich.

Konferencja odbędzie się  27 października br. o godzinie 10.00  Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godzinie 9.30. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Operacja kierowana jest do 50 osób w szczególności: Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańców- rolników z powiatu sokołowskiego.

Zgłoszenia prosimy kierować do osoby bezpośrednio realizującej projekt:

Agnieszka Adynowska
MODR Oddział Siedlce

PZDR Sokołów Podlaski
ul. Oleksiaka Wichury 3A
tel. 25 641 30 22,  517 157  309
email: agnieszka.adynowska@modr.mazowsze.pl

Dodaj komentarz

Skip to content