Informacja Wójt Gminy Sabnie informuje, że zgodnie z decyzją Nr PINB.5162.15.2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 sierpnia 2020 r. zakazano użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Zembrowie, do czasu usunięcia nieprawidłowości mogących zagrażać życiu lub zdrowiu przebywających tam osób. Wójt Gminy wyznaczył zastępczy budynek do prowadzenia zajęć edukacyjnych od 1 września 2020 r. w budynku Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach przy ul. Słonecznej 1, dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zembrowie. Istnieje również możliwość przepisania dzieci do Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach ul. Słoneczna 1, 08-331 Sabnie.

 

Dodaj komentarz

Skip to content