Podpisanie umowy na drogę w miejscowości Niewiadoma

W dniu 15 lipca 2020 r. Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Piotr Wyszyński  i Adam Witkowski – właściciel firmy P.W.WIKRUSZ, ul. Orzeszkowska 5, 07-106 Miedzna,  podpisali umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 134 w miejscowości Niewiadoma”. Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na powierzchni 3 174,50m2 i długości 995 m. Koszt zadania to kwota 176 816,88 zł brutto.
Termin wykonania – 30 września 2020 r.
Droga została dofinansowana ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 55.000 zł.

 

Dodaj komentarz

Skip to content