Rozpoczęła się przebudowa chodnika w Sabniach

Prace związane z przebudową ulicy Słonecznej w Sabniach polegające na budowie chodnika rozpoczęły się w dniu 7 kwietnia 2020 r.
Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Brukarsko-Budowlane BRUK-BET Wojciech Domagała z Kosowa Lackiego.
W ramach przebudowy zaplanowano :
– roboty rozbiórkowe i w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
– wykonanie wykopów, nasypów;
– odwodnienie korpusu drogowego;
– wykonanie podbudowy poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża;
– podbudowa z betonu cementowego i ulepszone podłoże z CBGM;
– podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego;
– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz zjazdów;
– ustawienie krawężników i obrzeży.

Wartość inwestycji wynosi  189 420 zł.

Inwestycja realizowana jest na odcinku 607,3 mb.

Dodaj komentarz

Skip to content