Podpisano umowę na przebudowę drogi Hilarów – Skibniew

Dnia 9 lipca Wójt Gminy Sabnie podpisał z władzami firmy MIKST – prezesem Waldemarem Sitkiem oraz wiceprezesem Dariuszem Ostaszem umowę na przebudowę drogi gminnej relacji Hilarów – Skibniew. Wartość inwestycji wynosi 1 144 668,59 zł brutto. W ramach zadania zaplanowano przebudowę 1733 metrów bieżących drogi (od Hilarowa do granicy z gminą Sokołów Podlaski). Termin realizacji to 31 października 2018 r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków zawiązanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Skip to content