Ogłoszenie o naborze Partnerów

Gmina Sabnie ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Ja w internecie”, składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundację Legalna Kultura, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na obszarze województwa mazowieckiego.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Karta zgłoszenia partnera
  3. Karta oceny formalnej
  4. Karta oceny merytorycznej

Dodaj komentarz

Skip to content