Rozstrzygnięcie Diecezjalnego Konkursu Religijnego „Chrzest Święty w życiu człowieka”

Dnia 26.04.2016 roku w Zespole Szkół w Sabniach odbyło się po raz szósty podsumowanie konkursu religijnego pod hasłem „Chrzest Święty w życiu człowieka”.
W konkursie wzięło udział 55 szkół podstawowych z terenu diecezji drohiczyńskiej. Kategorie konkursowe to: praca plastyczna, wiersz, wywiad z rodzicami oraz projekt edukacyjny. Nadesłano 324 prace. Tematem przewodnim był chrzest święty jako sakrament, jego owoce w życiu człowieka oraz jego istota w kontekście chrztu Polski.

W uroczystości uczestniczyli: JE ks. Biskup Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz Pikus, dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach – Milena Królikowska, Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Piotr Wyszyński, Przewodniczący Rady Gminy Sabnie – Wacław Mikołajczuk, dyrektor Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ks. dr Krzysztof Mielnicki, dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski, proboszcz parafii Grodzisk ks. kan. Antoni Sieczkiewicz, proboszcz parafii Nieciecz ks. kan. Waldemar Górski, proboszcz parafii Zembrów ks. dr Piotr Arbaszewski, dyrektor Zespołu Szkół w Sabniach – Anna Siemieniuk, wicedyrektor – Magdalena Raźniak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zembrowie – Jolanta Grzyb, przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach – Joanna Strzała, nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami, sponsorzy, przedstawiciele mediów.

Program części artystycznej nawiązywał do wartości wody w życiu, chrztu świętego jako sakramentu (oraz jego owoców). Przywołane zostały postacie, które swoim życiem i postępowaniem wpłynęły na krzewienie wiary i postaw chrześcijańskich np. św. Wojciech, św. Jadwiga – Królowa. Dali oni przykład ofiarności i miłosierdzia – podkreślał w katechezie ks. dr Łukasz Gołębiewski, który nawiązał również do Roku Miłosierdzia i przygotowań związanych z obchodami światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce. Wyjątkowym akcentem było zakończenie, w którym hymn światowych Dni Młodzieży wykonał zespół muzyczny w składzie: Michał Rydzewski, Bartosz Biłda, Jakub Murawski, Krzysztof Dmowski, Piotr Chmiel, Paulina Tymińska pod kierownictwem Michała Ostromeckiego. Po części artystycznej wręczono nagrody oraz podziękowania.

Uroczystości przygotowały: Anna Chmiel, Małgorzata Kruza, Jadwiga Kalinowska.

Dodaj komentarz

Skip to content