Sprzątanie świata w Gminie Sabnie

18 września uczniowie Zespołu Szkół w Sabniach wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Podzieleni na zespoły pod opieką nauczycieli zbierali i jednocześnie segregowali śmieci. Zbiórka objęła swoim zasięgiem znaczny obszar naszej gminy: plac szkolny, boiska, las przy szkole, drogę w kierunku Suchodołu, Hołowienek, Kurowic, Stasina. Szczególną uwagę zwrócono na uporządkowanie poboczy i przydrożnych rowów. Akcja została przeprowadzona wspólnie przez Zespół Szkół w Sabniach i Urząd Gminy Sabnie. Tak szeroki udział w akcji „Sprzątania Świata” jest jednym z wielu przedsięwzięć realizowanego w szkole zadania z zakresu edukacji ekologicznej p.t. „Wszystkie dzieci segregują śmieci”, które jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dodaj komentarz

Skip to content