Przydomowe oczyszczalnie ścieków z dofinansowaniem – nabór deklaracji od Mieszkańców WSZYSTKICH miejscowości Gminy Sabnie

przydomowaGmina Sabnie prowadzi nabór deklaracji od Mieszkańców WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI położonych na terenie Gminy Sabnie zainteresowanych uczestnictwem w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich polegającym na montażu na prywatnych nieruchomościach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wkład własny na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków od Mieszkańców wyniesie do 2500,00 zł.

Nabór będzie prowadzony do 30 września 2015 roku, godz. 15.00. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sabnie, pokoju nr 8.

Deklarację można uzyskać w Urzędzie Gminy Sabnie lub pobrać poniżej.

Do deklaracji należy załączyć aktualny wypis z rejestru gruntów na działkę na której planuje się zamontować przydomową oczyszczalnię.

Etapy planowanego przedsięwzięcia

  1. Zbieranie deklaracji właścicieli nieruchomości chcących przystąpić do programu.
  2. Zlecenie przez Gminę Sabnie sporządzenia wymaganej dokumentacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (badania geotechniczne gruntu, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych).
  3. Opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  4. Podpisanie umowy z mieszkańcami na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków i wpłata udziału własnego mieszkańców w wysokości do 2500,00zł.
  5. Złożenie przez Gminę Sabnie wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 o dotację na realizację zadania.
  6. Ogłoszenie przez Gminę Sabnie przetargu na realizację zadania, po przyznaniu środków (dotacji w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych) na realizację zadania Gmina Sabnie.
  7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach Mieszkańców.

pobierz deklarację

Dodaj komentarz

Skip to content