Spis wyborców z terenu gminy Sabnie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców z terenu gminy Sabnie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i jest udostępniony w Urzędzie Gminy Sabnie ul. Główna 73 od dnia 20.04.2015 r. do dnia 08.05.2015 r. w godz. od 8.00 do godz. 15.30.

Dodaj komentarz

Skip to content