Ankieta do Programu Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2015-2021

ankietaSzanowni Państwo,

W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu pn. „Program Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2015-2021”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta ma charakter opiniodawczy i ma na celu pozyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Sabnie, szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinia jest szczególnie ważna ze względu na realny zakres i skuteczność celów i zadań przyjętych w Programie Rozwoju Gminy. Wyniki ankiety po ich statystycznym opracowaniu zastaną zamieszczone w ostatecznym kształcie dokumentu. „Program Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2015-2021” będzie dostępny w Urzędzie gminy i na stronie internetowej urzędu.

Ankieta jest badaniem opinii anonimowym, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej.

Prosimy o przekazanie wypełnionej ankiety do dnia 30 kwietnia 2015 r. w jeden z następujących sposobów:

  1. osobiście do Urzędu Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, pokój nr 9,
  2. pocztą elektroniczną pod adres fundusze@sabnie.pl,
  3. za pomocą znajdującego się poniżej formularza przesłania pliku.

Załączniki:

  1. ankieta w formacie edytowalnym (do uzupełnienia elektronicznego)
  2. ankieta do wydruku (pdf)

Formularz anonimowej wysyłki ze strony sabnie.pl

[wordpress_file_upload uploadpatterns=”*.rtf, *.doc, *.docx, *.odt, *.odtx, *.pdf” uploadtitle=”Wyślij wypełnioną ankietę (bez używania poczty elektronicznej)” selectbutton=”Wybierz plik” uploadbutton=”Wyślij plik” successmessage=”Wysłano plik %filename%” warningmessage=”Plik %filename% wysłano z problemami” errormessage=”Nie udało się przesłać pliku %filename%” waitmessage=”Wysyłanie pliku %filename%” notify=”true” notifyrecipients=”pnasilowski@gmail.com”]

Dodaj komentarz

Skip to content