Zawiadomienie

Wójt Gminy Sabnie zaprasza w dniu 15 grudnia 2014 r. na godz. 1900 wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji publicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku chlewni bezściołowej na 250 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie działek o nr ew. 202/1 i 203/1 położonych w miejscowości Nieciecz Włościańska, gmina Sabnie”.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sabnie, pokój Nr 8, w godz. 800 – 1500.

Dyskusja odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niecieczy Włościańskiej.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content