Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Sabnie

11 grudnia 2014r. (czwartek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Sabnie.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Sabnie a Miastem Sokołów Podlaski w sprawie powierzenia Miastu Sokołów Podlaski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 01 grudnia 2014 roku.
 11. Zamkniecie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content