Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy w Sabniach

12 listopada 2014r. (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się LII Sesja Rady Gminy w Sabniach.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sabnie w roku 2015.
 6. Określenie kwoty podatku leśnego na 2015r.
 7. Określenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Sabnie
 8. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sabnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Przyjęcie protokołu Nr LI /2014 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 29 października 2014r.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content