Konsultacje Programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Sabnie informuje, że przeprowadza się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
Projekt jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sabnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sabnie .

Organizacje mogą wyrażać opinie o projekcie będącym przedmiotem konsultacji w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Sabnie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sabnie.pl w terminie do dnia 22 października 2014 r.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Załącznik:
Projekt programu

Dodaj komentarz

Skip to content