Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

sabnie.pl

W Dniu Edukacji Narodowej dyrektorom, nauczycielom, pracownikom oświaty i wszystkim zaangażowanym w proces nauczania i kształcenia młodych mieszkańców naszej Gminy serdecznie dziękujemy za rzetelną pracę, zaangażowanie i wszystko to, co służy dzieciom.

Życzymy Państwu, aby trudowi wkładanemu w pracę towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów. Niech praca z dziećmi i młodzieżą będzie dla Państwa przyjemnością, a postępy podopiecznych satysfakcją.

Wielu sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży, aby mądrość, uczciwość i odpowiedzialność stały się ich dewizą życiową.

Niech Wasza praca przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Abyście nadal z pasją i profesjonalizmem chcieli i potrafili dzielić się z innymi swoją wiedzą.

Życzymy Wam cierpliwości oraz radości płynącej z codziennej pracy z młodym pokoleniem, zdrowia oraz osobistego szczęścia.

Wójt Gminy Sabnie
Ireneusz Piotr Wyszyński

Przewodniczący Rady Gminy Sabnie
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content