Złote Gody w Gminie Sabnie

Dziesięć par z Gminy Sabnie, obchodzących 50-lecie związku małżeńskiego, otrzymało pamiątkowe medale, przyznawane przez Prezydenta RP. W imieniu głowy państwa odznaczenia wręczył wójt gminy Ireneusz Piotr Wyszyński.

Uroczystość Złotych Godów małżonkowie obchodzili w czwartek 25 września. Została ona poprzedzona mszą świętą w intencji jubilatów odprawioną w kościele w Zembrowie przez proboszczów parafii leżących na terenie gminy: ks. kan. Antoniego Sieczkiewicza z Grodziska, ks. kan. Waldemara Górskiego z Niecieczy oraz ks. Piotra Arbaszewskiego z Zembrowa.

Następnie pary, na zaproszenie władz gminy, zgromadziły się na plebanii w Zembrowie, gdzie przygotowano dla nich lampkę szampana i wspólny obiad. Wójt Ireneusz Piotr Wyszyński, przeczytał zgromadzonym fragment biblijnego 1 Listu do Koryntian św. Pawła z Tarsu, czyli „Hymn o Miłości”. Następnie w atmosferze wzruszenia i radości małżonkowie wysłuchali życzeń dalszego życia w zgodzie i zdrowiu.

Prawdziwą niespodzianką była dla seniorów część artystyczna przygotowana przez dzieci ze szkoły podstawowej Zembrowie.

Po życzeniach i wręczeniu odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie był czas na tort. Jubilatom przygrywała kapela „Sterdyniacy” oraz wójt Ireneusz Piotr Wyszyński.

Pary obchodzące jubileusz Złotych Godów:

  1. Anna i Józef Benedykciukowie – zam. Grodzisk
  2. Krystyna i Zdzisław Dobrowolscy – zam. Klepki
  3. Irena i Kazimierz Filipczukowie – zam. Kupientyn
  4. Anna i Kazimierz Kietlińscy – zam. Chmielnik
  5. Teresa i Mieczysław Kozakowie – zam. Kolonia Kurowice
  6. Janina i Zenon Matusikowie – zam. Hołowienki
  7. Halina i Mieczysław Romańczukowie – zam. Hołowienki
  8. Marianna i Stefan Sikorscy – zam. Kupientyn
  9. Marianna i Alfred Strzałowie – zam. Nieciecz-Dwór
  10. Marianna i Jan Zaliwscy – zam. Kolonia Kurowice

Więcej zdjęć…

Dodaj komentarz

Skip to content