Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o jej składzie i dyżurach

GMINNA  KOMISJA  WYBORCZA W  SABNIACH

powołana do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz bezpośrednich wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Przewodniczący Komisji – Małgorzata Oleszczuk
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Olga Maria Uszyńska
Członek Komisji – Daria Komosa
Członek Komisji – Olga Maria Krakowska
Członek Komisji – Justyna Lesiuk
Członek Komisji – Wiesława Jadwiga Marcjaniuk
Członek Komisji – Jacek Siwiński

Komisja pełni dyżur w lokalu Urzędu Gminy w Sabniach
Główna 73, tel.25/ 787-41-90   ( od poniedziałku do piątku)

Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

– przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych do dnia 07.10.2014 roku włącznie w godz. 1400 do 1600, dnia 07.10.2014 roku od 1600 do godz. 2400,

– przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta  do dnia 17.10.2014 roku włącznie w godz. 1400 do 1600, dnia 17.10.2014 r. od godz. 16.00 do godz. 2400.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

/ – / Małgorzata Oleszczuk

Dodaj komentarz

Skip to content