Podsumowanie konkursu diecezjalnego „Syn Boży – głosi Królestwo Boże”

8 maja w Zespole Szkół w Sabniach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu diecezjalnego ,,Syn Boży – głosi Królestwo Boże’’. Konkurs, już od kilku lat organizowany przez Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie oraz Zespół Szkół w Sabniach, cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku na konkurs wpłynęło 313 prac uczniów z terenu województwa mazowieckiego i podlaskiego. Komisja konkursowa przyznała w czterech kategoriach 38 nagród i 60 wyróżnień. Honorowym gościem podczas uroczystości był Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Dydycz. Na uroczystość przybyli także: Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński, Przewodniczący Rady Gminy Wacław Mikołajczuk, proboszczowie parafii Zembrów, Grodzisk i Nieciecz, dyrektorzy sąsiednich szkół, katecheci, nauczyciele, rodzice i przede wszystkim nagrodzone dzieci. Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli ks. dr Robert Grzybowski w wygłoszonej konferencji zwrócił uwagę na Słowo Boże w życiu każdego chrześcijanina, zachęcając, aby stało się Ono Słowem Życia. Dyrektor Anna Siemieniuk złożyła serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w organizację konkursu – ks. dr. Krzysztofowi Mielnickiemu Dyrektorowi Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie, Wójtowi Gminy Sabnie Ireneuszowi Piotrowi Wyszyńskiemu i katechetkom – Małgorzacie Kruzie i Annie Chmiel.

Dodaj komentarz

Skip to content