Sesja budżetowa oraz spotkanie opłatkowo-noworoczne

sabnie.pl30 grudnia 2013 w budynku Zespołu Szkół w Sabniach miała miejsce XLI Sesja Rady Gminy w Sabniach. Uchwalono na niej jednogłośnie budżet na 2014 rok. Po sesji odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, w którym uczestniczyli między innymi księża parafii z terenu gminy: ks. kan. Antoni Sieczkiewicz z Grodziska, ks. kan. Waldemar Górski z Niecieczy oraz ks. Piotr Arbaszewski z Zembrowa, a także Pan Wójt Ireneusz Piotr Wyszyński, Pan Przewodniczący Rady Gminy Wacław Mikołajczuk, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy szkół, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Sabniach Pani Ewa Nowotniak, przedstawiciel Izby Rolniczej Pan Sławomir Hardejewicz, pracownicy samorządowi Gminy Sabnie oraz inni licznie zgromadzeni goście.

Życzenia poprzedziły jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Sabniach. Młodzi aktorzy z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne obrazując przybyłym gościom historię Narodzenia Pańskiego. Po przedstawieniu Pan Wójt i Pan Przewodniczący dokonali podsumowania kończącego się roku oraz podziękowali radnym, pracownikom urzędu i wszystkich jednostek gminnych za zaangażowanie w realizację zadań samorządowych w ciągu całego tego okresu. Nie zabrakło też słów i podziękowania skierowanych do sołtysów i osób współpracujących z Gminą Sabnie. Następnie wszyscy łamiąc się opłatkiem życzyli sobie pomyślności w 2014 roku.

Dodaj komentarz

Skip to content