ŻNIWA – żniwo WYPADKÓW!

sabnie.plMłody rolnik z gminy Bielany podczas zbierania prasą słomy na polu, zauważył że prasa rolująca nie chwyta sznurka podczas owijania. Spiesząc się oby zdążyć zabrać słomę przed deszczem, nie wyłączając napędu prasy, wyskoczył z ciągnika i wszedł na prasę aby pociągnąć za sznurek wystający z ramienia podającego. Stojąc na podeście lewa noga zsunęła mu się z podestu, stracił równowagę. Ratując się przed upadkiem, przytrzymał się prawą ręką elementu maszyny i w tym momencie wałek prasy pochwycił mu palec prawej ręki w wyniku czego rolnik doznał urazu.

Zbliżający się okres żniw jest czasem, kiedy rolnicy bardzo często w pośpiechu wykonują wiele prac polowych związanych z obsługą maszyn i urządzeń, często pracując kilkanaście godzin dziennie, aby szybko zebrać plony. W takich warunkach łatwo zaniedbać podstawowe zasady bezpieczeństwa i ulec wypadkowi. Do najczęstszych przyczyn wypadków należy zaliczyć:

 • nieznajomość lub lekceważenie zagrożeń,
 • pośpiech i stres,
 • brak porządku w miejscach wykonywania czynności,
 • czyszczenie, regulacja, naprawianie maszyn będących w ruchu,
 • brak osłona na wałach i przekładniach maszyn rolniczych,
 • nierozważne angażowanie do niektórych prac dzieci i osób w podeszłym wieku,
 • brak ochron indywidualnych i właściwych ubrań roboczych,
 • praca po spożyciu alkoholu.

Na terenie powiatu sokołowskiego w pierwszym półroczu 2013 roku miało już miejsce 90 wypadków przy pracy rolniczej. Z reguły poszkodowanymi są mężczyźni, gdyż to oni w głównej mierze wykonują ciężkie prace fizyczne i prace maszynami rolniczymi w gospodarstwie. Aby bezpiecznie użytkować maszyny stosowane podczas letnich prac polowych, trzeba pamiętać o dużym zagrożeniu wypadkowym wiążącym się z niewłaściwą obsługą tych maszyn.

Do najgroźniejszych wypadków podczas zbioru zbóż kombajnami dochodzi:

 • w czasie czyszczenia, regulowania i naprawiania kombajnu podczas jego pracy,
 • przewożenia postronnych osób na stanowisku kombajnisty oraz drabinkach wejściowych,
 • przebywania osób w pobliżu kombajnu podczas koszenia oraz rozładunku ziarna,
 • obsługi kombajnu przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji.

Zdecydowana większość gospodarstw powiatu sokołowskiego to indywidualne, rodzinne gospodarstwa rolne. Dzieci z takich gospodarstw od najmłodszych lat życia uczestniczą nie tylko w pracach gospodarstwa domowego, ale również w pracach zawodowych rolników. Rodzice często angażują do pomocy swoje dzieci, powierzając im prace których wykonywać nie powinny. Zainteresowanie dzieci narzędziami i maszynami rolniczymi stwarza dla nich zagrożenie wypadku. Często nieświadome niebezpieczeństwa, ciekawe wszystkiego dzieci, mogą nieoczekiwanie zjawić się w strefie bezpośredniego zagrożenia życia.

 ROLNIKU dbaj nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale i bezpieczeństwo innych!

Placówka Terenowa KRUS
w Sokołowie Podlaski
ul. Wolności 17 A
tel. 25 787 76 42

Dodaj komentarz

Skip to content