Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych

Wójt Gminy Sabnie podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Gminy w Sabniach w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Nowy podział na okręgi wyborcze spowodowany jest wprowadzeniem w życie kodeksu wyborczego, zgodnie z którym wszystkie okręgi muszą być jednomandatowe.

Załącznik:
projekt uchwały

Dodaj komentarz

Skip to content