Wyszkoleni strażacy OSP – bezpieczna Gmina Sabnie

Od 1 września 2012 r. Gmina Sabnie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Niecieczy realizuje projekt „Wyszkoleni strażacy OSP – bezpieczna Gmina Sabnie”. Jego okres realizacji to 1 września  2012 r. – 31 grudnia 2012 r., a wartość wynosi 49 950 zł (100% dofinansowania Unii Europejskiej i Budżetu Państwa).

Celem ogólnym projektu jest wzrost kwalifikacji 12 strażaków OSP do końca grudnia 2012 r. z terenu gminy Sabnie do niesienia pomocy mieszkańcom gminy. Projekt skierowany jest do członków jednostek OSP z terenu Gminy Sabnie, będących jej mieszkańcami.

W ramach projektu przewidziano:

  • blok szkoleniowy – na początku wdrażania projektu będzie rekrutacja uczestników. Kandydaci będą wyłonieni spośród członków jednostek OSP z Gminy Sabnie na podstawie zgłoszeń, konsultacji z zarządami poszczególnych jednostek.
  • zapoznanie z historią i dziedzictwem ruchu pożarniczego oraz integracja – na grudzień 2012 zaplanowano wyjazd 12 uczestników projektu do Muzeum Pożarnictwa w Warszawie. Celem wycieczki będzie poznanie historii pożarnictwa, podkreślenie ważnej roli straży pożarnych w środowisku w którym działają oraz historii idei niesienia pomocy innym. Główny cel wyjazdu – popularyzacja idei pożarnictwa wśród kobiet i zachęcanie do wstępowania do OSP. Przewidziano także udział w spektaklu teatralnym.   

podstrona projektu

Dodaj komentarz

Skip to content