LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie

Gmina Sabnie realizuje projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie”.

Okres realizacji:  1 sierpnia  2012 r. – 31 sierpnia 2013 r.

Celem ogólnym projektu jest pobudzenie do końca sierpnia 2013 r. aktywności uczniów Szkół Publicznych z terenu Gminy Sabnie w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz przedsiębiorczości, poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, akcje wyjazdowe oraz przeszkolenie kadry /20 nauczycieli/.

Projekt skierowany jest do: wszystkich uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Sabnie.

W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia wyrównawcze – matematyczne i przyrodnicze gimnazjum i 2 szkoły podstawowe/
  • zajęcia językowe
  • zajęcia informatyczne
  • warsztaty dziennikarskie
  • pozalekcyjne zajęcia artystyczne – zajęcia taneczne, w ramach zajęć przewidziano wyjazdy na przedstawienia teatralne
  • wakacyjny obóz edukacyjny
  • Centrum Planowania Kariery – zaplanowano cykl spotkań doradcy zawodowego z młodzieżą gimnazjalną
  • szkolne punkty wsparcia – dyżury logopedy i psychologa we wszystkich szkołach

Zostanie zakupiony sprzęt, a także materiały dydaktyczne, podręczniki itd. niezbędne do realizacji zaplanowanych działań.

podstrona projektu

Dodaj komentarz

Skip to content