Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Mieszkańcy Gminy Sabnie !

Informuję, że od dnia 3 września 2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wznowił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w formie dotacji w wysokości do 45%  kosztów  kwalifikowanych (koszty związane jedynie zakupem urządzenia oraz robotami montażowymi niezbędnymi do jego prawidłowej pracy), nie więcej niż 7.500 zł dla oczyszczalni o  przepustowości do 5m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m3/d.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami oferty na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie www.wfosigw.pl

Druki wniosku wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w zakładce PROGRAMY 2012.

Wójt Gminy Sabnie
/ – /  Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content