Gmina Sabnie otrzyma 1,3 mln złotych ze środków rządowych na odbudowę mostu w Niewiadomej

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa mostu na rzece Cetyni w miejscowości Niewiadoma. Ogromną pomocą w realizacji inwestycji będą otrzymane środki zewnętrzne. Dnia 20 czerwca Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski przekazał Wójtowi Gminy Sabnie Ireneuszowi Wyszyńskiemu promesę w wysokości 1,3 miliona złotych na zadanie pod nazwą „Odbudowa mostu w miejscowości Niewiadoma”.  Środki będą pochodzić z rezerwy ministra spraw wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Konieczność realizacji inwestycji wynika ze szkód spowodowanych przez wezbrania wód rzeki Cetyni, które wystąpiły w wyniku powodzi i roztopów wiosennych. Gmina Sabnie przystępuje do odbudowy zniszczonego mostu w celu kontynuowania istnienia połączenia dwóch części miejscowości Niewiadoma, a także umożliwienia dojazdu do dużych rolnych gospodarstw produkcyjnych.

Dodaj komentarz

Skip to content