Konferencja podsumowująca projekt Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Sabniach

W poniedziałek, 27 lutego 2012 r. w Zespole Szkół w Sabniach odbyła się konferencja podsumowująca projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Sabniach”. Okres jego realizacji to 1 września 2011 r. – 29 lutego 2012 r., a wartość wynosi 44 570 zł (100% dofinansowania).

Na uroczystość przybyli uczniowie biorący udział w projekcie oraz ich rodzice. Spotkanie rozpoczęto pokazem tanecznym, do którego choreografię przygotowała Pani instruktor Anna Pogonowska, prowadząca zajęcia taneczne w ramach projektu.

Następnie koordynator Mirosław Sobieski przybliżył założenia i efekty projektu. Celem ogólnym było pobudzenie aktywności 65 uczniów Zespołu Szkół w Sabniach na rzecz przedsięwzięć lokalnych ukierunkowanych na rozwój osobisty i podnoszenie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży obszarów wiejskich.

W ramach projektu zorganizowano:

  • zajęcia taneczne – 2 grupy warsztatowe po 10 osób – 5 dziewcząt i 5 chłopców /Szkoła Podstawowa i Gimnazjum/, 2 godziny zajęć w tygodniu przez 6 miesięcy.
  • wyjazdy na basen – cotygodniowe wyjazdy dla 45 osób /30 uczniów Gimnazjum i 15 uczniów Szkoły Podstawowej/ – w sumie 24 wyjazdy. W ramach zajęć sfinansowano koszty dojazdu, zakup biletów oraz wynagrodzenia trenera na basenie.

Po koordynatorze projektu głos zabrał Wójt Gminy Ireneusz Piotr Wyszyński, który wyraził zadowolenie z aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach oraz podziękował rodzicom za zaangażowanie.

Dodaj komentarz

Skip to content