Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych lub świadczeniobiorców KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 1997 a 2005 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń z KRUS. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS), składany w najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej  Kasy), po uprzednim wypełnieniu przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego ośrodka następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali Kasy. W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.Zarówno centra rehabilitacji rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez Kasę, którzy wraz z pracownikami kulturalno-oświatowymi organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych.

W 2012 roku z PT KRUS w Siedlcach zorganizowane będą dwa turnusy:

1.Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu  w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie  od 18.07- 7.08.2012 r.

2.Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie  od 08.08 – 28.08.2012 r.

Turnusy trwają 21 dni. Rodzice pokrywają 200 zł odpłatności za pobyt dziecka i koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKP II klasy i PKS:

– w przypadku Jedlca – 89 zł

– w przypadku Iwonicza Zdroju – 110 zł.

Wypełnione przez lekarza leczącego wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 7 maja 2012r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 25-644-55-69 wew. 312 lub w  najbliższej Placówce Terenowej KRUS a także na stronie www.krus.gov.pl.

Załącznik:
Wniosek o skierowanie dziecka urodzonego w latach 1997 – 2005 na turnus rehabilitacyjny

Dodaj komentarz

Skip to content