Spotkanie Wójta z uczniami Szkoły Podstawowej w Sabniach

8 grudnia Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński gościł grupę uczniów Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach pod opieką pani Jolanty Romańczuk. Celem spotkania było przedstawienie praktycznych przykładów stosowania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz omówienie z dziećmi zmian wchodzących od 1 stycznia 2012 r.

Dodaj komentarz

Skip to content