EFS na Mazowszu – osiągnięcia i wyzwania

Chcesz się dowiedzieć jaki jest stan wdrażania Programu Kapitał Ludzki (PO KL) w subregionie siedleckim oraz jakie możliwości stwarza Europejski Fundusz Społeczny? Przyjdź na seminarium informacyjne Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach!

Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach prowadzony przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju „EQUUS” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zaprasza na seminarium informacyjne pod hasłem „Europejski Fundusz Społeczny na Mazowszu – osiągnięcia i wyzwania”. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2011 roku, w sali konferencyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, przy ulicy Chopina 10, w godz. 10.00 – 14.00.

Celem seminarium będzie podsumowanie stanu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w subregionie siedleckim, a także przedstawienie rezultatów działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach w 2011 roku. W ramach spotkania uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat Planów Działania dla komponentu regionalnego PO KL na 2012 rok dla województwa mazowieckiego. Seminarium będzie także doskonałą okazją do promocji Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w kontekście aktywizacji szkół zawodowych w aplikowaniu o środki z EFS oraz zaprezentowania dobrych praktyk projektów współfinansowanych z EFS w naszym regionie.

Podczas seminarium zostaną wręczone prestiżowe wyróżnienia nadające tytuł „Ambasadora EFS” instytucjom, które w roku 2011 wykazały się największym zaangażowaniem w wykorzystanie środków unijnych w ramach PO KL. Statuetka nadaje wysokie znaczenie w lokalnym środowisku, dlatego z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Tegoroczni wyróżnieni:

  1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
  2. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów”
  4. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  5. Miasto i Gmina Mordy

Seminarium skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki z EFS w ramach Programu Kapitał Ludzki z powiatów: siedleckiego wraz z miastem Siedlce, mińskiego, garwolińskiego, sokołowskiego, węgrowskiego i łosickiego. Do udziału w seminarium zachęcamy w szczególności przedstawicieli szkół, placówek edukacyjnych (w tym przedszkolnych) lub organów prowadzących, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, instytucji rynku pracy, a także przedsiębiorców.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o uczestnictwie w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje wraz z programem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Ośrodka: www.siedlce.roEFS.pl, w zakładce „aktualności”.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o potwierdzenie uczestnictwa osobiście w Punkcie Informacyjnym Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach, przy ulicy Chopina 10 (pok. 201, II piętro), telefonicznie pod nr (25) 633 01 39 lub mailowo: info_siedlce@roEFS.pl.

Seminarium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszenia

Program konferencji

Dodaj komentarz

Skip to content