Konferencja na temat cyberprzemocy w Zespole Szkół w Sabniach

W dniu 8 listopada w Zespole Szkół w Sabniach odbyła się konferencja metodyczno-wychowawcza poświęcona zagadnieniom cyberprzemocy w której uczestniczyli pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: prof. dr hab. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska. Poruszono następujące tematy:

  1. Wpływ mediów na przemiany edukacyjne.
  2. Pedagogiczne aspekty cyberprzestrzeni.
  3. Infoholizm – nowa forma uzależnień.
  4. Gry komputerowe źródłem przemocy i agresji.
  5. Patologie społeczne w sieci.

W spotkaniu udział wzięli nauczyciele Zespołu Szkół w Sabniach i Szkoły Podstawowej w Zembrowie, rodzice oraz dzieci.

Dodaj komentarz

Skip to content