Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu

Urząd Gminy Sabnie informuje o zamiarze przystąpienia po raz kolejny do realizacji zadania, polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Gminy Sabnie, które będzie dofinansowane w wysokości 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zainteresowani mieszkańcy Gminy, którzy w 2012 roku chcieliby skorzystać z dofinansowania na demontaż, załadunek, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych proszeni są o zgłaszanie się do  Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Sabnie, pokój nr 8 do dnia 17.02.2012 r.  celem wypełnienia wniosku oraz niezbędnych załączników.

Dodaj komentarz

Skip to content