Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie

Gmina Sabnie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”. Jego wartość wynosi 325 450 zł (97% dofinansowania), a okres realizacji to 1 sierpnia 2011 r. – 31 sierpnia 2012 r.

W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia wyrównawcze (minimum po 2 grupy wyrównawcze – matematyczna i przyrodnicza w każdej szkole gminy)
  • zajęcia językowe
  • zajęcia informatyczne
  • pozalekcyjne zajęcia artystyczne (plastyczne, nauka gry na gitarze, wyjazd do teatru)
  • wakacyjny obóz edukacyjny
  • centrum planowania kariery (spotkania z doradcą zawodowym oraz szkolenia dla nauczycieli)
  • wsparcie specjalistyczne (dyżury logopedy i psychologa)

Zostanie zakupiony sprzęt, a także materiały dydaktyczne, podręczniki itd. niezbędne do realizacji zaplanowanych działań.

podstrona projektu

Dodaj komentarz

Skip to content