Konferencja podsumowująca projekt „Nowy Zawód – szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie”

W poniedziałek, 29 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Sabnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowy Zawód – szansa dla mieszkańców Gminy Sabnie”. Okres jego realizacji to 1 marca 2011 r. – 31 sierpnia 2011 r., a wartość wynosi 48 660 zł (100% dofinansowania).

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wójta Ireneusza Piotra Wyszyńskiego oraz przewodniczącego rady gminy Wacława Mikołajczuka. Na imprezę przybyli przedstawiciele władz lokalnych, mediów i organizacji pozarządowych.

Następnie koordynator Paweł Nasiłowski przybliżył założenia i efekty projektu. Celem ogólnym było wsparcie inicjatywy edukacyjnej pozwalającej na podniesienie aktywności zawodowej 20 rolników i członków rodzin rolników z terenu Gminy Sabnie (10 kobiet i 10 mężczyzn). W ramach projektu przeprowadzono indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, które miały na celu zapewnienie optymalnego wyboru kierunków kształcenia i określenie predyspozycji zawodowych uczestników projektu. W wyniku doradztwa powstało 20 Indywidualnych Planów Działania. W późniejszym terminie przeprowadzono szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki któremu uczestnicy przyswoili sobie wiedzę z zakresu: pisania CV i listu motywacyjnego, poszukiwania pracy przy pomocy środków przekazu (prasy, Internetu), korzyści z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planów i procedury rejestrowania działalności itd.

Po koordynatorze projektu głos zabrał Andrzej Czerkas – dyrektor Centrum Szkoleniowego ACZE  – firmy wyłonionej w celu przeprowadzenia kursów zawodowych. Uczestników skierowano na następujące szkolenia:

  • prawo jazdy kat. C (5 osób)
  • przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (3 osoby)
  • kadry i płace z programem komputerowym (1 osoba)
  • bukieciarstwo i florystyka z elementami decoupage (1 osoba)
  • kasa fiskalna z obsługą komputera (5 osób)
  • operator koparko-ładowarki (4 osoby)
  • operator żurawia samojezdnego (1 osoba)

Następnie wójt Ireneusz Piotr Wyszyński i dyrektor Andrzej Czerkas wręczyli zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

Wszystkich gości konferencji podsumowującej zaproszono na uroczysty obiad.

Dodaj komentarz

Skip to content